Dispečing: 051/7470 204

Čo priniesol rok 2020 za bránami Dopravného podniku mesta Prešov

Rok 2020 bol pre mestskú hromadnú dopravu dynamický. Jeho priebeh ovplyvnili rôzne obmedzenia pre pandémiu COVID 19, ale zaznamenali sme aj množstvo pozitívnych udalostí, ku ktorým sa teraz vrátime.

Február

13. februára bola v Centrálnom registri zmlúv zverejnená Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorej účelom je spolufinancovanie projektu „DPMP, Modernizácia vozového parku trolejbusov v Prešove - II. etapa". Cieľom projektu je zvýšenie atraktivity a prístupnosti verejnej osobnej dopravy prostredníctvom obnovy mobilných prostriedkov dráhovej MHD. Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. si tak vďaka zabezpečenému spolufinancovaniu uplatnil opciu na nákup desiatich nových trolejbusov Škoda 31 Tr SOR a Škoda 30 Tr SOR, ktoré boli dodané v druhej polovici roka 2020.

Marec

Vzhľadom k rastúcej nežiaducej epidemiologickej situácii sme od 6. marca zaviedli režim zvýšenej dezinfekcie autobusov a trolejbusov. Interiéry všetkých vozidiel končiacich svoje služby denne prechádzajú ošetrením dezinfekčnou parou zo špeciálneho roztoku, ktorý hĺbkovo čistí čalúnené sedadlá a likviduje zárodky vírusu vo všetkých častiach interiéru vozidiel.

13. marca sme zrušili nástup prednými dverami a doplnkový predaj cestovných lístkov u vodiča. Vo všetkých vozidlách pribudli červeno-biele pásky, ktoré oddeľujú prednú časť vozidla a kabínku vodiča od priestoru cestujúcich. 16. marca pribudla povinnosť pre cestujúcich prekryť si tvár rúškom, alebo iným spôsobom zakryť nos a ústa.

17. marca došlo k ďalším opatreniam vlády, zatvoreniu škôl a zníženiu mobility obyvateľstva, a tak sme zaviedli režim cestovných poriadkov platných pre sobotu. Postupne sme pridávali ranné a popoludňajšie spoje pre pracujúcich do a z priemyselných oblastí do centra mesta a na železničnú a autobusovú stanicu.

Apríl

23. apríla na základe rozhodnutia jediného akcionára bola automaticky predĺžená platnosť predplatených cestovných lístkov. Zároveň sa zaviedol špeciálny režim cestovných poriadkov, ktorý rešpektoval presun pracujúcich v ranných a odpoludňajších hodinách a kopíroval zníženú mobilitu obyvateľstva.

28. apríla bola na stránke Úradu pre verejné obstarávanie aktualizovaná zákazka „Nákup elektrobusov a príslušenstva pre DPMP“. Predmetom zákazky je nákup 5 kusov mestských, dvojnápravových elektrobusov dĺžky do 9 metrov, ktoré budú dodané vrátane riadiacich, informačných, kamerových, odbavovacích a nabíjacích systémov. Elektrobusy majú byť dodané do 21 mesiacov od podpisu zmluvy s výhercom obstarávania.

Máj

Vzhľadom k opatreniam vlády a pretrvávajúcemu nízkemu počtu cestujúcich sme od 4. mája zaviedli v cestovných poriadkoch špeciálny prázdninový režim. Zároveň pre nulový záujem cestujúcej verejnosti sme zrušili premávku na linke 20. Racionalizácia sa dotkla aj nočných spojov. Linkám N1 a N2 sa zmenili trasy a linka N3 bola k tomuto dátumu zrušená. 

Zlepšovanie epidemiologickej situácie podmienilo obnovenie zastávok na znamenie a to od 12. mája.

Jún

5. júna sme v evidenčnom stave vozidiel prekonali číslo 400 zaradením autobusu Irisbus Citelis 12M pôvodom zo Žiliny. Vozidlo predtým, než začalo slúžiť Prešovčanom, prešlo rozsiahlejšou údržbou a oblieklo sa do mestských farieb.  

V priebehu mesiaca jún boli nainštalované ďalšie automaty na cestovné lístky, ktoré umožňujú nákup lístkov platobnou kartou. Automaty boli umiestnené na zastávkach Martina Benku v smere do centra mesta, Trojica obojsmerne a Na Hlavnej v smere na Trojicu.

Júl

21. júla bola na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie zverejnená zákazka „Nákup dieselových autobusov a príslušenstva pre DPMP“. Predmetom súťaže je dodanie desiatich kĺbových a piatich štandardných nových nízkopodlažných autobusov s dieselovým pohonom.

29. júla poslanci mestského zastupiteľstva schválili odkúpenie siedmich autobusov SOR BN 10.5, ktoré boli dovtedy prenajímané od Dopravného podniku Bratislava. Vozidlá dostali evidenčné čísla 401 až 407, postupne prešli veľkou údržbou a dostali prešovské mestské farby. Cena za jedno vozidlo bola 6 000 €.

V letných mesiacoch nám epidemiologická situácia dovolila aplikovať dezinfekciu vozidiel každý druhý deň, nie každý deň.

August

V auguste sme uzatvorili nájomnú zmluvu s Dopravným podnikom Bratislava, ktorej predmetom je prenájom dvoch autobusov SOR BN 10.5. Vozidlá boli dodané v druhej polovici augusta. Autobusy SOR nesú pôvodné bratislavské evidenčné čísla 3431 a 3433.

Ďalšou nájomnou zmluvou, ktorú sme v auguste uzatvorili je zmluva so spoločnosťou Tempus Trans s. r. o., na prenájom dvoch autobusov Irisbus Crossway LE 12.8. Pri týchto autobusoch sa ráta s ich odkúpením po uplynutí desaťmesačného prenájmu. Vozidlá boli dodané v druhej polovici augusta. Autobusy dostali naše evidenčné čísla 408 a 409 a celovozidlovú reklamu na kandidatúru mesta Prešov ako Európske hlavné mesto kultúry 2026.

September

Začiatkom septembra bola situácia s koronavírusom natoľko dobrá, že sme po otvorení škôl zaviedli štandardný cestovný poriadok platný pre pracovný školský deň.

V spolupráci so SAD Prešov, a.s. sme zjednotili názvy spoločných zastávok a zároveň sme premenovali aj ďalšie zastávky. Nové názvy lepšie zohľadňujú  lokalitu, v ktorej sa nachádzajú a zároveň uľahčujú orientáciu v cestovných poriadkoch MHD a SAD. Zmeny sa týkajú zastávok Hollého - Fakultná nemocnica, Hydinárske závody - Petrovianska, Nemocnica - Detská nemocnica, Pod Sordokom - Rázcestie Kanaš, Prameň - Bohúňova, Skleník - Šarišské Lúky, Staničná - Andreja Sládkoviča, Šafárikova - Šafárikova, cintorín, Štefánikova - Staničná, Vysielač - Logistické centrum, Vysokoškolský areál - Prešovská univerzita, ZŠ Strážnická - ZŠ Ľubotice, Železničné priecestie - Za traťou. Zmeny nadobudli platnosť od 1. septembra. 

V priebehu mesiaca september boli z vozovne na ekologickú likvidáciu odtiahnuté vyradené autobusy Karosa B 961 a 961E s číslami 347 a 349, trolejbusy Škoda 14 TrM s evidenčným číslom 122 a Škoda 15 TrM s číslami 116, 117 a 118. Vzhľadom k zlému technickému stavu a neustálym technickým problémom bol zlikvidovaný aj prvý trolejbus Škoda 24Tr s číslom 702. Po prehliadke a analýze stavu vozovňu opustil aj najstarší trolejbus 14 Tr s evidenčným číslom 78. S týmto vozidlom sa rátalo ako s historickým, ale katastrofálny stav nosných a elektrických častí jeho rekonštrukciu už neumožňoval. Odtiahnutím týchto vozidiel sme uvoľnili priestor pre nové trolejbusy, ktoré boli onedlho dodané.

17. septembra prešiel bránami vozovne prvý z desiatich nových trolejbusov, ktoré boli kúpené uplatnením si vyššie spomenutej opcie. Celkovo tak vozidlový park obohatilo 6 kusov kĺbových nízkopodlažných vozidiel Škoda 31 Tr SOR a 4 kusy vozidiel Škoda 30 Tr SOR štandardnej dĺžky, ktoré majú evidenčné čísla 737 až 746.

V priebehu mesiaca september prebehla aj rekonštrukcia označníkov zastávok Trojica, Na Hlavnej, Divadlo Jonáša Záborského, Veľká pošta, Čierny most, Poliklinika, Múzeum Solivar a Centrum. Tieto konkrétne tzv. „totemové“ označníky sú špecifické pre mesto Prešov a okrem unikátneho dizajnu majú väčší priestor pre informácie a ich prevedenie je mimoriadne kvalitné. Preto po vyše dvadsiatich rokoch prešli nenáročnou rekonštrukciou a nebola nutná ich výmena.

Október

V priebehu mesiaca október sa pôvodom bratislavské autobusy SOR BN 10,5 začali preobliekať do prešovských farieb.

Koncom októbra sa však situácia ohľadom COVID-19 natoľko zhoršila, že sa režim cestovných poriadkov vrátil do prázdninového pracovného dňa. Zaviedli sme opäť každodennú dezinfekčnú údržbu, ktorá je aplikovaná doteraz.

November

13. novembra sa po vyše 20. rokoch zmenili akustické hlásenia vo všetkých vozidlách. Hlas Ing. Petra Janusa vystriedala Mgr. Eva Peknušiaková, PhD., vysokoškolská pedagogička a externá redaktorka Rádia Regina Východ. Hlasitosť sa postupne upravovala, aby vo všetkých vozidlách boli hlásenia zreteľné a dobre počuteľné.

December

Okrem drobných zmien v cestovnom poriadku došlo k 1. decembru k rozdeleniu linky 21 na dve časti, Pôvodná trasa linky bola skrátená z Fintíc po Hlavnú a nová linka 23 obsluhuje spojenie centra mesta s Malým Šarišom. Toto opatrenie sme zaviedli pre časté meškanie spojov z dôvodu neustálych kolón pri vjazdoch do mesta. 

1. decembra sme aj upravili vyobrazenia niektorých textových informácií na displejoch vozidiel. Zmenili sme pôvodne skrátené názvy zastávok, aby sa zobrazovali v ich plnom znení. Ciele sú tak esteticky, funkčne a jednoducho identifikovateľné. Úpravou prešli nápisy Nižná Šebastová, Obrancov mieru, SOŠ Lesnícka, Šľachtiteľská stanica a Veterinárna nemocnica.

Dynamický rok 2020 je za nami. Priniesol okrem pandémie koronavírusu a s tým súvisiacich opatrení aj mnoho pozitívneho. Veríme, že tento rok bude lepší a plný pozitívnych správ, o ktorých vás iste budeme informovať.

Vám, cestujúcej verejnosti, prajeme úspešný rok 2021, mnoho osobných aj pracovných úspechov a prajeme si, aby ste počas celého roka boli s našimi službami spokojní a aby ste radi cestovali autobusmi a trolejbusmi mestskej hromadnej dopravy v Prešove.