Dispečing: 051/7470 204

Cestovný sprievodca pre vysokoškolákov v Prešove

S príchodom septembra každoročne ožíva aj Prešov, ulice sú zrazu plné mladých študentov, pre ktorých je Prešov na určitú dobu novým domovom. V Prešove má pobočky viacero vysokých škôl, pričom najväčšou je Prešovská univerzita, ktorá má svoje študentské mestečko na ulici 17. novembra. Pre mnohých študentov je tento zimný semester ich prvým, a preto sa ešte len zoznamujú s prostredím a okolím. Ak ste sa v tomto opise našli, tento cestovný sprievodca je určený primárne pre vás. V najbližších riadkoch dostanete odpovede na otázky týkajúce sa dostupnosti MHD, s ktorými sa zo strany študentov stretávame.

Ako sa dostanem k univerzite?

Sídlo Prešovskej univerzity je na ulici 17. novembra, kde sídli aj väčšina jej fakúlt. V absolútnej blízkosti Prešovskej univerzity, jedálne a tzv. nového a starého internátu sa nachádza zastávka Prešovská univerzita. Túto zastávku MHD obsluhujú viaceré linky MHD a linky prímestskej autobusovej dopravy. Na tejto zastávke sú k dispozícii aj automaty na cestovné lístky. Ďalšími zastávkami, s ktorými budeme operovať, sú zastávky MHD Štúrova a Škultétyho. V blízkosti týchto zastávok sa nachádzajú dva študentské domovy TUKE a tiež hotel Lineas, v ktorom sú ubytovaní aj študenti. Na zastávke Škultétyho je k dispozícii automat na cestovné lístky. Prehľad najčastejšie žiadaných spojení MHD sa nachádza v nasledujúcich odrážkach:

 • Železničná stanica → Prešovská univerzita
  • linkou 3 zo zastávky Železničná stanica na zastávku Prešovská univerzita; interval spojov počas školských pracovných dní - 30 minút,
  • v opačnom smere sú možnosti prepravy rovnaké.
 • Sídlisko III → Prešovská univerzita
  • linkami 4 alebo 8 po zastávku Clementisova (interval spojov počas školských pracovných dní - 6 - 8 minút) a na zastávke Clementisova prestup na linku 3 (interval spojov počas školských pracovných dní - 30 minút) po zastávku Prešovská univerzita,
  • linkou 34 zo Sídliska III priamo na zastávku Prešovská univerzita - premáva v čase rannej a popoludňajšej špičky v intervale 30, resp. 60 minút,
  • linkou 29 zo Sídliska III na zastávku Okružná a následne peší presun k Prešovskej univerzite - interval spojov 60 minút celodenne.
 • Prešovská univerzita → Sídlisko III
  • linkou 3 zo zastávky Prešovská univerzita po zastávku Clementisova (interval spojov počas školských pracovných dní - 30 minút) a na zastávke Clementisova prestup na linky 4 alebo 8 (interval počas školských pracovných dní - 6 - 8 minút) smerom ďalej na Sídlisko III,
  • linkou 34 zo zastávky Prešovská univerzita priamo na Sídlisko III - premáva v čase rannej a popoludňajšej špičky v intervale 30, resp. 60 minút.
 • Sídlisko Sekčov → Prešovská univerzita
  • linkou 34 zo sídliska Sekčov na zastávku Prešovská univerzita - premáva v čase rannej a popoludňajšej špičky v intervale 30 minút,
  • linkami 4 alebo 8 zo sídliska Sekčov na zastávku Železničná stanica (interval spojov počas školských pracovných dní - 6 - 8 minút) a na zastávke Železničná stanica prestup na linku 3 (interval spojov počas školských pracovných dní - 30 minút) po zastávku Prešovská univerzita,
  • ostatnými linkami MHD smerujúcimi zo sídliska Sekčov do centra mesta a následne peší presun k Prešovskej univerzite alebo prestup na linky MHD smerujúce k Prešovskej univerzite.
  • v opačnom smere sú možnosti prepravy rovnaké.
 • Budovateľská (internáty, zastávka MHD Štúrova) → centrum mesta
  • linkou 2 zo zastávky Štúrova priamo do centra mesta cez Partizánsku ulicu - interval spojov počas pracovných dní - 30 minút,
  • linkou 27 zo zastávky Štúrova do centra mesta cez Partizánsku ulicu - interval spojov počas pracovných dní - 60 minút,
  • linkou 30 zo zastávky Štúrova po zastávku Čierny most - premáva v čase rannej a popoludňajšej špičky,
  • linkou 42 zo zastávky Štúrova po zastávku Kpt. Nálepku cez Partizánsku ulicu - interval spojov počas pracovných dní - 120 minút,
  • v opačnom smere je možné využiť spoje linky 2.
 • Budovateľská (internáty, zastávka MHD Štúrova) → Železničná stanica
  • linkou 30 zo zastávky Štúrova po zastávku Železničná stanica - premáva v čase rannej a popoludňajšej špičky,
  • peší presun na zastávku Škultétyho, odtiaľ linkou 3 na zastávku Železničná stanica - interval spojov počas školských pracovných dní - 30 minút
 • Železničná stanica → Budovateľská (internáty, zastávka MHD Štúrova)
  • linkou 3 zo zastávky Železničná stanica na zastávku Škultétyho (interval spojov počas školských pracovných dní - 30 minút),
  • linkou 30 zo zastávky Železničná stanica na zastávku Štúrova - premáva v čase rannej a popoludňajšej špičky.

Kde nájdem odchody spojov?

 • v cestovných poriadkoch na zastávkach MHD - v cestovných poriadkoch sú vyznačené jednotlivé linky a odchody spojov. Pri jednotlivých zastávkach na trase spoja sú umiestňované aj rôzne piktogramy - či sa jedná o zastávku na znamenie, či je na zastávke automat na cestovné lístky, prípadne v akom tarifnom pásme sa zastávka nachádza,
 • v linkových cestovných poriadkoch:
 • vo vyhľadávači spojenia,
 • v mobilných aplikáciách tretích strán, ktoré využívajú naše dáta.

 

Text a materiály: DPMP, a.s.
19.9.2022