logoDPDopravn� podnik mesta Pre�ov a.s.

Cestovný poriadok
Vyhľadanie spojenia
 Čas:
rozšírené vyhľadávanie
Najbližšie odchody

Projekty EÚ


APPKA NA CESTOVANIE

Google play
Apple store
 
 
Bezbariérová doprava

Od roku 1990 prevádzkuje Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. autobusy, ktoré sú prispôsobené na prepravu cestujúcich na invalidnom vozíku. Pôvodné autobusy klasickej konštrukcie vybavené zdvíhacou plošinou postupne nahradili nízkopodlažné autobusy, ktoré umožňujú rýchly a jednoduchý nástup a výstup. Taktiež sú vybavené nástupnou plošinou.

Obnova vozového parku je zabezpečená každoročnou dodávkou niekoľkých vozidiel a od roku 2004 DPMP, a. s. nakupuje nové vozidlá výlučne nízkopodlažné (štandardné a kĺbové), typ midibus je vybavený nástupnou plošinou.

K 1.1.2018 DPMP, a.s. disponuje týmito nízkopodlažnými typmi vozidiel:AutobusyTrolejbusy
typpočettyppočet
Renault4TR 247
Solaris1TR 255
Irisbus 128TR 30 SOR5
Irisbus 187TR 31 SOR19
Iveco first 88  
SOR NB 18 city2  
Solaris urbino 1212  
Solaris urbino 33  
 45 36

Stav v evidencii vozidiel
  Autobusy Trolejbusy
počet vozidiel z toho nízkopodlažnév % počet vozidiel z toho nízkopodlažné v %
midibusy 8 8 100 - - -
štandardné 28 25 89,3 16 12 75,0
kĺbové 30 12 40,0 27 24 88,9
Spolu 66 45 68,2 42 36 85,7

Plánovaný stav vo výprave vozidiel
  Autobusy Trolejbusy
počet vozidiel z toho nízkopodlažné v %počet vozidiel z toho nízkopodlažné v %
Pracovný deň - výprava počas dňa
midibusy 6 6 100,0 - - -
štandardné 21 21 100,0 11 11 100
kĺbové 23 12 52,2 19 19 100
Spolu 50 29 78,0 30 30 100
Deň pracovného pokoja - výprava počas dňa
midibusy 6 6 100 - - -
štandardné 12 12 100 4 4 100
kĺbové 3 3 100 12 12 100
Spolu 21 21 100 16 16 100Spoje, ktoré DPMP, a. s. garantuje obsluhovať výhradne nízkopodlažnými autobusmi sú v cestovných poriadkoch na zastávkach MHD ako aj v knižnom vydaní vyznačené piktogramom "#" (na týchto stránkach sú vyznačené piktogramom vozíka), ide o spoje liniek č. 29, 32. 32A a 39.

Ostatné spoje sú obsluhované spravidla nízkopodlažnými vozidlami. V prípade nepojazdnosti nízkopodlažných vozidiel sú do prevádzky nasadené aj vysokopodlažné vozidlá

O aktuálnom nasadení vozidiel na konkrétny spoj je možné informovať sa na telefónnom čísle dopravného dispečingu DPMP, a. s. 051/74 70 204, ktoré je v prevádzke nepretržite..


Copyright � 2005-2015 DPMP a.s. Všetky práva vyhradené.